Kvar vart du av?

Eg har tenkt på kvar du vart av etter at eg stengde «døra»  for deg. Etter fleire neter med oppvakning etter at du surra mot vindauga, eller beintfram høyrdest ut til å skalle mot ruta, heldt tolmodet mitt på å ta slutt. Det var surt og kaldt med snø i lufta, men likevel heldt du eit liv der ute.

Så fann eg ut kvar du kraup inn i veggen i eit hol ved ventilen på soveromet. Då var det fram med tenlege reiskapar for å få ut ventilen. Gjesten kom ut av hiet og  flaug vekk. Då eg hadde fått tetta att tilkomsten, kom den digre humla att og byrja leite etter inngangsdøra. Då kjende eg at eg vart lei meg. Eg veit då at bieslekta er ei truga art, og eg veit at det er individ som er heilt naudsynte for livet på planeten. Så tenkte eg at humla kunne ha lagt egg inne i glavaen og no var sperra ute. Ei humle som overvintrar vert dronning og skal føre slekta vidare.

No vonar eg at denne humla har funne seg ein ny plass. Ho må gjerne finne seg ein ny plass i huset, men ikkje slik at ho øydelegg nattesvevnen.

Annonser

Sein vår

«Når skaren ber i juni vert det sein vår!» Eg ser ut vindauga. Det er kvitt ute, snøen har lagt seg på mark og tre. Vermeldinga for komande veke er nedslåande. Kaldlufta ligg over heile kongeriket. Eg trøystar meg med at dei har det verre i Tromsø med godt over meteren med snø.

Det ser ut til at dette året har med seg meir enn korona. Vi er nøydde å halde oss heime, vi kan ikkje flyge til varmare land. Nordbuane må feriere i eige land. Kva med sommaren etter ein sein vår? Vi må feriere i eige land. Her er mykje areal, men det er nok ein tendens til at det fleire stader kan bli trangt om plassen. Vi får vone at vi snart kan kome nærare kvarandre enn ein meter.

Skulle ha skifta til sommardekk no, men det får vente. For nokre år sidan kom det snø i slutten av mai. Vi hadde besøk av barneborn og det vart laga snømann på plenen. Vi har ein liten åker, men eg er usikker på kva ein skal putte i jorda når snøen ein dag smeltar.

Annonser

Skule i koronatida

I snart to månader har alle skular vore stengde. No er barnehagane og 1. – 4. klasse opna. Vi besteforeldra har ikkje fått møte barneborna. No fekk vi endeleg besøk, men alt er etter reglane. Ei heil familie kom på besøk og heldigvis har vi eit eldre hus på garden der dei bur. Alle fem borna går på skule, anten grunnskule eller vidaregåande. Det er rart at det er skule på Folla nokre dagar. I dag hadde to av jentene etablert seg under verandaen. Her fekk dei bra signal til mobil eller datamaskin. Kommunikasjon mellom elev og skule er heilt naudsynt

no, Det ser ut til at våre barneborn no har taket på dette. Det hjelper nok at foreldra ha heimekontor, og at faren jobbar i IT-bransjen. Det er nok heimar som har slite i denne tida.

 

Annonser

Jomsviking

Det var kanskje ei lite oppbyggjeleg bok eg las denne påska. Boka er full av dreping og mishandling. No ja, viss ein ser på krimfilmar er dei kanskje ikkje betre. Inga forandring på 1000 år?

Eg var tidleg ute og las Snorre sine kongesoger i 11 -12 års alder. Kan ikkje hugse at eg miste nattesvevnen av denne lektyren sjølv om det var mykje blodhemn og slagskildringar.

Boka,» Jomsviking», av Bjørn Andreas Bull-Hansen er ei spennande framstilling av tida rundt år 1000. Torstein Tormodsson er forteljar og vi følgjer han frå han er i 12-årsalderen. Han er tydelegvis ein godt vaksen person når han ser tibake på livet. Han har levd i ei brytningstid og det er tydeleg at han kjenner til den nye trua som breier seg, men han ligg  fast i den norrøne gudelæra og livsmønsteret som følgjer med.

Vi møter han først i Vingulmark som var området aust for indre Oslofjord. Her opplever han at faren vert drepen på bestialsk vis og han sjølv vert slave og får jarnring om halsen. Ein slave var salsvare og det er nokon som eig han. Torstein vert seld til ein som bygg båtar og han er ein gåverik gut som snart får prøve seg som båtbyggar. Ros, han som drap faren hans, dreg vidare på nye strandhogg.

Det vil føre før langt å referere alt som skjer i ei bok på 574 sider. Torstein rømer frå heimstaden etter eit dramatisk angrep frå eit langskip. Han greier å få av seg slaveringen og legg ut på sjøen med båten, ein byrding, han sjølv langt på veg sjølv har bygd. med seg i båten har han ein hund som berre har tre bein der det fjerde bakbeinet er kort og deformert. Ferda går vestover og han vonar å finne ein eldre bror, Bjørn, som reiste ut i viking.

Torstein siglar og ror og hamnar på Orknøyane. Får du lyst å lese boka?

 

Tidtrøyte i ei coronatid

Det starta med pakke i posten. Innhald: Eit puslespel- 1000 bitar. Det såg i overkant vanskeleg ut. Puslespelet var ei gåve frå Siri. Ein dag hadde ho brukt på dette. Kona og eg har brukt mange dagar, men no er det endeleg komplett. Det har vorte reflektert mykje over kva som kvalifiserar for å bli god til å legge puslespel. Eg har ikkje noko godt svar. Det er kanskje trening som er

Det er eit ord som seier at «alt går for arbeid». No trur eg at alle kan greie å legge eit puslespel, men det kan ta lang tid. Når ein først skal gje seg ut på å legge eit puslespel med 1000 bitar så er ikkje Ålesund sentrum eit dårleg val.

 

 

Krigstilstand

Det er krig i verda, kamp mot ein usynleg og livsfarleg fiende, coronaviruset. Som i krigen er det mange falne og endå fleire såra. Midt i kampsona i Europa finn vi korresdentar som melder om krigens gang.
Eg har særleg lagt merke til Roger Sevrin Bruland, korrespondent for NRK i Berlin, men som også reiser til Italia og andre land i nærleiken av Tyskland. I dag har vi sett han rapportere frå Italia, frå Bergamo, eit område i Nord-Italia som er særleg heimsøkt. Her fekk vi sjå han bli utrusta til å gå inn på eit sjukehus. Han karakteriserte hospitalet som eit lasarett. Her er det dagleg ein intens kamp for å redde liv. Legane og sjukeplearane fortvilar over det som skjer. Mange greier dei ikkje å redde, også fordi dei manglar naudsynte hjelpemiddel. Vi fekk også høyre at fleire legar og sjukepleiarar har stroke med i kampen i Italia.

Eg har tenkt når eg har sett reportasjane til Bruland, at han er modig som reiser rundt slik og står i fare for å bli smitta. Odelsguten frå Utvik i Nordfjord har sikkert nokon heime som er redde for han.

Ikkje omsnakkande

Hugsar eit uttrykk som forelda mine og andre brukte: «Dekje omsnakkande». Alle forstår kva det vil seie å snakke om noko eller nokon. Meininga med utsegna tyder på at her er det noko vi ikkje ynskjer å snakke om. Men som alltid er det ofte nyansar i kva som ligg i ei utsgn. Sjølv oppfattar eg at det noko som er ille, kanskje svært ille  bortanfor det som er sømeleg, kanskje forferdeleg, forkasteleg, meiningslaust eller vanskeleg å finne ord for.

Somme vil kanskje meine at det er eit tabu. Dette er noko ein ikkje må snakke om. Slik oppfattar eg det ikkje.

Språket vårt har vorte fattigare sjølv om det har kome til nye ord og omgrep. Vi har utan tvil mist noko på vegen. Tidlegare var bruken av det engelsktalande kalla understatement, vanleg. I sagalitteraturen vert det i personskildringar sagt om ein mann «at han var ikkje liten». I røynda var denne personen storvaksen. Ein variant var at personen var heller stor.

 

 

 

 

Av og på

Tenkte mest på veret. I går var det tøya, idag er det kvitt. Det er typisk for veret denne tida. Irriterande kor flinke meterologane har vorte. Meinar å hugse at i gamle dagar, dvs på femtitalet så stemte det ikkje alltid. Før var folk også meir opptekne av å studere «alnakkå» og, gamle vermerke. Dei såg i Mjølkevegen kor mykje snø som skulle kome den tilstundande vinteren. Så hadde månen også meir å seie. Når det gjeld vårteikn, så har eg venta på å høyre ugla litt ut på natta. Jau, her er visst ugle framleis på Folla. Eg kan høyre det sjølv om eg tek av meg høyreapparatet om natta!

Skal vel handle om korona i dag og. No er det mest om korleis dei taklar viruset i New York, Spania og Italia. I dag er det ei lita von om at vi nærmar oss smittetoppen her i landet, men vi må rekne med status quo når det gjeld noverande tiltak fram til påska er over.

Det har ikkje hendt så mykje her på buplassen. Jau, Skare-Ivar kom med sild i dag og, nesten ei bytte. No vert det turrsild om ca 14 dagar. Første delen av dagen gjekk med til oppstart av puslespelet. Eg skal legge resultatet ut når det er ferdig.

I kveld var det Earth Hour, og trur du ikkje kvinna i huset slo av alle lys så lenge det vara. Det var berre lys frå fjernsynet. I natt vert det å stille klokka igjen.

 

Dagane går, 26. og 27. mars

Det alle vonar no er at denne coronatida snart må ta slutt. Vi vaknar kvar dag til nyheiter om korleis smitten breier seg. Opplysningar om stoda i vårt land og verda utanfor tek mykje av tida og merksemda vår. Å kutte ut alt som har med corona å gjere, er inga løysing sidan det grip inn i kvardagen heile tida. Vi må no gjere det beste ut av den stoda vi er i sidan vi må vere heime det meste av tida.

Eg tok også i dag kontakt med ein person eg ikkje har snakka med på lang tid. Det var kjekt for oss båe. Grannen som bur oppe i lia kom inn på tunet og gav oss tre sildar han hadde fått i garnet. Totalfangsten var ni! Det vart middagen i dag. Nei, vi lid inga naud, men det vart ei glede i kvardagen. Vi er ikkje åleine.

Så langt kom eg i går. Ein ny dag er til ende og Bjørg har feira bursdag. Vi måtte til kommunesenteret for å hente ein vakker blomsterbukett frå våre kjære i Oslo og Bergen. Det vart proviantering og eit langvarig opphald på Norli. Eg ville gje Bjørg ei god bok og det vart ordna. Men det eg ikkje hadde tenkt på, var at ho hadde ein større plan: Kjøp av bøker til dei yngste barneborna. Det tok no si tid, men eg fann også ei bok til meg sjølv, ei redige røvarbok om jomsvikingane.

Vel heime var det god middag og seinare eplekake og is. Heldt på å gløyme at kona fekk pakke i posten, eit puslespel. No vart eg freista, eg som ikkje skulle pusle.

Det vart også telefonsamtale. I dag til eit søsken barn.

 

 

I bobla

Livet har vorte annleis. Skal vi ut der folk ferdast, må vi halde avstand. Det er unormale tilstandar i riket. Det er lite planar for framtida. Eg har i dag bestemt meg for å ta kontakt med folk som eg kjenner og som det er lenge sidan eg snakka med. I utgangspunktet ein person kvar dag. Det kan bli litt ambisiøst sidan slike samtalar har eit lag til å bli lange. Eg ser det likevel som ein god plan.

Eg har allereie starta med å ta kontakt, og eg opplevde det som positivt. Kanskje kan det kome noko godt ut av coronaperioden.

I dag var det skikkeleg dårleg ver med regn og vind.  Slike dagar er perfekte til å få gjort indreteneste. Det var min tur å lage middag, og sidan det er vaffelkakedagen, laga eg herlege vafler. Kona har fått reingjeringsvirus så eg måtte hjelpe henne litt med å vaske taket i vaskeromet. Når ho først vaskar, så skal det gjerast grundig.

Elles saknar eg ei god bok. Det kjem ikkje på tale med puslespel og slett ikkje monopol!