Uri Geller

Så dukka han sanneleg opp att, denne fyren som gjev seg ut for å gjere storverk med tankekraft. Er han ein sjarlatan, eller er det reelt at han ved hjelp av tankeenergi får skeier til å krulle seg og øydelagde klokker til å gå? Såg at han var på alternativmessa på Lillestrøm. Der løfta tre menn ein fjerde mann berre ved hjelp av peikefingrane. Eg har også vore innom nettstader der det vert fortalt om kva han har utretta. Det er bra at han ser ut til å ha positive siktemål med det han tek seg føre.

Uri Geller er israelar, fødd i 1946. Han har ein mangslungen karriere, og var m.a. fallskjermhoppar i 6-dagarskrigen og vart då såra. I eit foredarag på messa sa han: Det første du skal gjere når du vaknar neste morgon er: Tenk på det du ønskjer deg. Anten det er meir pengar, ny bil eller lækjing. Visualiser det for deg sjølv, tenk positivt om det. Frå i morgon vil tinga du tenkjer på begynne å kome inn i livet ditt. Han fortel at menneske som bed til Gud lever lenger, er meir lukkeleg og mindre sjuke.

Det er fascinerande å lese om slike som  Uri Geller og Snåsamannen,  dei er menneske med evner utanom det vanlege, men likevel er dei som oss andre. Dei har  si tilmålte tid på denne planeten.

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *