Tidtrøyte i ei coronatid

Det starta med pakke i posten. Innhald: Eit puslespel- 1000 bitar. Det såg i overkant vanskeleg ut. Puslespelet var ei gåve frå Siri. Ein dag hadde ho brukt på dette. Kona og eg har brukt mange dagar, men no er det endeleg komplett. Det har vorte reflektert mykje over kva som kvalifiserar for å bli god til å legge puslespel. Eg har ikkje noko godt svar. Det er kanskje trening som er

Det er eit ord som seier at «alt går for arbeid». No trur eg at alle kan greie å legge eit puslespel, men det kan ta lang tid. Når ein først skal gje seg ut på å legge eit puslespel med 1000 bitar så er ikkje Ålesund sentrum eit dårleg val.

 

 

Annonser

Hugseliste

HUGSELISTE

I går såg eg ei hugseliste som gjorde inntrykk. Lista fortalde mykje om den som laga henne og endå meir om ein livsstil og krava til livsopphald.. Lista heng på eit spiskammers i eit eldre hus der ingen bur fast lenger. Huset ligg på ei øy inne i ein fjord. Her er fleire hus, alle med sin funksjon og si historie. Når du bur på ei øy, renn du ikkje på buda når det er tomt for ei vare. Du må tenkje litt langsiktig. Viss du greier lese det som står på lista, forstår du at dei som budde her baka sine eigne brød. No veit eg ein god del om dei som budde he, ikkje minst om den siste som var fastbuande. Mannen levde eit sunt liv og vart 97 år. Siste åra budde han ikkje her om vinteren. Dei som no eig øya, tek godt vare på minna etter dei som levde her og syter for at hus og jordveg vert halde i god stand.

Legg merke til kva som er over handlelista. Systemet i lista reknar eg med du forstår.

011 (2)

Annonser