Sport på TV 14.11.2010

Eg har ei målsetjing om å rasjonalisere på kva eg vil sjå på TV. Filmar ser eg nesten ikkje så det vert mest nyheiter og litt underhaldning og sport. Sport kanskje inn under underhaldning. I dag var det både cupfinale og vintersport på skjermen.

Trur eg vil fornye målsetjinga om å redusere tv-titting! Eg har likevel bra samvit i dag etter ein spasertur på over ein time i bra tempo. Fanatikar vil eg ikkje vere. Det finst folk som i det heile ikkje ser på sport på TV. Det får no vere grenser. Eg synest det er viktig å vere litt orientert og få litt spenning.

Mi meining er at det no er altfor mykje sport på TV. Ein får eit inntrykk av at sport er viktigare enn alt anna. Sport har vorte mest som ein religion for mange, og sportsheltane er som gudar. heilt til dei vert tekne i doping.

Annonser

Trøytt, men takksam…. 13.11.2010

Lånte hengar i går og køyrde til Hatlane. Der overnatta vi, og i dag returnerte vi med møblar som Vigdis og Ivar hadde tenkt å levere til reinhaldsverket. Dei var for gode til å kaste så no vert det fornying i Gamlehuset. Før vi reiste heim fekk vi hjelpe til med å levere fire hengarlass med skrot til reinhaldsverket i Ålesund. Då kom også hengaren til nytte. Vi kunne glede Ivar og Vigdis med litt hjelp, og vi vart glade for møblane. Ikkje rart vi er litt trøytte i kveld, og i morgon er det farsdag!

Annonser

Billiglujah! 11.11.2010

Vi er ein av dei husstandane som ikkje har sagt nei til reklame i postkassa. I dag var det m.a. reklame frå ei elektrokjede  som er på veg til vårt område. Her er det ein flokk personar som tydeleg høyrer til eit gospelkor. På tredje siste sida er det ei i koret som syng » Billig – Hallelujah.» Dette synest eg er billeg, ja,  på ein annan måte.

Eg gjer meg nokre refleksjonar. Dei som syng denne Mammonhymna har nok ikkje sagt ja til å figurere som reklame  for vaskemaskiner, mobiltelefonar, pc-ar etc. Eg ser at mobiltelefonane vert bodne fram for 1 øre. Det tyder då at det er «gratis». Du betalar sjølvsagt ikkje med noko du ikkje har, men du bind deg til eit kjøp. Nok om det. Det var dette nyordet Billiglujah. Eg tenkte: Dette er mest som «billig jul ja!»

Greitt viss ein pris ikkje er for høg, eg vil ikkje ha noko fordi det er billeg! Eg vil heller ikkje ha noko som er flåsete og billeg og misbrukar det som er heilagt. Halleluja tyder : Pris Herren!

Annonser

Namn 11.11.2010

Litt om namn idag. Etternamn kan bli mistydde. Det er ikkje så greitt viss ein må stave namnet sitt kvar gong ein t.d. står framfor ein skranke eller i telefonen skal fortelje kva ein heiter. Eg tenkjer ikkje på polakkar som kjem til landet. Dei har med seg ein haug med konsonantar som vi trur vi skal uttale slik dei står. I mange slike tilfelle må ein ta bokstav for bokstav eller få det nedskrive av personen som eig det.

Eg tenkjer på mitt eige etternamn. Det har av andre vorte skrive på mange måtar. Diverre har eg ikkje skrive det ned i kvart tilfelle noko eg burde ha gjort. Likevel tok kona mi same namnet då vi gifta oss. Borna våre har ikkje skifta namn og borneborna har også fått hekta på dette namnet. Talet på folk som heiter Kalvatn har auka. No ser det ut til at det har vorte eit populært namn. Ja, kvifor ikkje, det er namnet på ei fin bygd og etterkvart eit knutepunkt mellom to fylke!

Men mistydingar kan oppstå.  For lenge sidan, vinteren 67/68 tente eg kongen i infanteriet oppe i Troms. Vi hadde vore på ein iskald vintermanøver og var trøytte og utslitne då vi kom ned til Sjøvegan ein morgon. Troppa hamna inne på ein kafe. Brått var det ein av soldatane på laget mitt som gjekk i golvet. Troppssjefen såg det og brølte namnet mitt sidan eg var lagførar til den som uvita. Straks kom det ei frå kjøkkenet med ei mugge  vatn!

Ein annan gong skulle eg gjere opp for eit opphald på ein campingplass i Sverige. Eg sa då namnet mitt i luka og fekk straks svaret:- Nej, vi har inte det her!

Istid

Tittelen alluderer til ein populær teiknefilm, eller rettare teiknefilmar sidan det har kome framhald. Istida er no. Brått seig temperaturen til under -10 og vi skriv 10. november. Eg vakna tidleg, i dag som elles. Visste i eit no at eg hadde gløymt noko viktig: doet i Gamlehuset. Fekk på meg kleda i ei viss fart, og i dag drog eg på stillongsen også. Vatnet i doskåla hadde frose. Sidan den gongen krusedoet fraus sundt ein gong på åttitalet, har eg hugsa å slå i frostveske eller tøme vasslåsen. Dette var i grevens tid!

Eg likar ikkje å setje på fleire varmeovnar enn naudsynt sjølvom det i dag vart kjøpt ein til datarommet. No skal eg ikkje fryse underbloggskrivinga.

Held frosten fram nokre dagar til, er det utsikt til at isen er trygg heilt ut på Håvika!

Kulde

Det er vinter. Idag tidleg viste gradestokken -7. Kaldare skal det visst bli. Kaldaste på 1000 år. Eg fyrer kvar dag og reknar med å ha nok ved til vårs. Her er inga varmepumpe i huset, og det er vel heller ikkje noka hjelp i viss temperaturen ligg rundt  – 20. Det vert vel rift om turane til Kanariøyane og andre stader med mildare verlag. Eg har ikkje slike planar. Skal det vere nokon vits i, må ein vere der i 3 månader, minst! Kan det vere prognosane om kald vinter som får kronprinsen med familie til å reise frå landet i to månader? Det er best å halde seg ved teltet og legge i ovnen.  Får heller ikkje ferdig badet i kjellaren viss eg skal ligge og dra meg på ei strand i sør ein stad.

Ingen blåmåndag 08.11.2010

Somme dagar viser det meir att av (ein )enn elles. Vart gjort meir i dag enn eg trudde i dag tidleg. Kom i gang med plating av veggene på badet i kjellaren. Gipsplater er tunge å handtere og manøvrere.  Slik som det støvar når ein skal sage!
Vart så ivrig i dag at eg ikkje hadde ferdig middag til ho som framleis kjempar i arbeidslivet. Steikt sei fiska sist sommar.
Ein bra måndag, altså.

Krype før ein kan gå

Slik er det. Når ein skal lære noko, må ein ta det stegvis. Dette bør ein person med lang pedagogisk røynsle vite.  Tek ein snarvegar, kan ein kome til å angre. Skal ein søkje råd, må ein framfor alt stille rette spørsmål. Det kan vere krevjande nok.

Vi er nok ein gong komne til laurdag. Bra dag det, men det er ein dag då eg ofte får gjort svært lite. Sein start, avislesing, graut til middag, tidleg kveld og så altfor mykje fjernsyn. Gå ut, seier du, restaurantbesøk, konsert, overraskande besøk hos einkvan. Nei, oftast vert det heimekos. Hadde besøk ei veke av dotter og to barnebarn, dei reiste med flyet frå Hovden i går. No er det Bjørg og eg. Ute snør det.