Levande lys

2. des.

Levande lys er lys som treng oksygen. Det er det næraste eg kjem ein definisjon. Elektriske lys kan ikkje kallast døde lys for dei lyser opp og jagar vekk mørkret.

Vi har nok alle assosiasjonar til bruken av levande lys. Eg tenkjer på at første gongen eg var på juletrefest på skulehuset, var det levande lys på treet. Desse lysa fekk ikkje brenne særleg lenge og ein måtte passe godt på. Heime hadde vi også haldarar som ein kunne feste til greiner på juletreet og bruke levande lys. Eg har ikkje noko minne om bruken av levande lys i heimen, men haldarane fanst lenge etter at vi fekk elektriske lys.

Det er triveleg med levande lys på bordet eller annan stad i rommet, men det er alltid noko ein må ha i tankane. Ein god regel er at den som tenner eit lys også har ansvaret for å sløkkje det. Vi som er oppi åra må vere særleg varsame og difor er det fleire no som heller brukar kubbelys som er elektriske, også med såkalla levande flamme.

No kunne eg gått innpå kva levande lys er laga av, men nemner her berre nokre omgrep som eg kjem på: kjertelys, talglys, stearinlys, parafinlys. Felles for alle er det som brenn og gjev lys; veiken midt i lyset.

Lys er gjerne nytta symbolsk, særleg i kyrkja. Lysgloben har vorte vanleg i kyrkjerommet. Dit kan ein gå og tenne lys for noko eller nokon ein tenkjer på. I seg sjølv kan det vere ei ordlaus bøn.

Ei anna symbolsk handling med lys, er fakkeltog. Eit fakkeltog er ei sterk symbolhandling, ein demonstrasjon, protestaksjon eller ei solidaritetshandling.

 

 

 

 

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *