Skule i koronatida

I snart to månader har alle skular vore stengde. No er barnehagane og 1. – 4. klasse opna. Vi besteforeldra har ikkje fått møte barneborna. No fekk vi endeleg besøk, men alt er etter reglane. Ei heil familie kom på besøk og heldigvis har vi eit eldre hus på garden der dei bur. Alle fem borna går på skule, anten grunnskule eller vidaregåande. Det er rart at det er skule på Folla nokre dagar. I dag hadde to av jentene etablert seg under verandaen. Her fekk dei bra signal til mobil eller datamaskin. Kommunikasjon mellom elev og skule er heilt naudsynt

no, Det ser ut til at våre barneborn no har taket på dette. Det hjelper nok at foreldra ha heimekontor, og at faren jobbar i IT-bransjen. Det er nok heimar som har slite i denne tida.

 

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *