Lufta ut av ballongen

Det kan vere fleire årsaker til at noko ikkje lenger fungerer. Ein ballong kan sprekke, av ytre årsaker, eller av indre der lufta berre siv ut.

Eg veit kva eg snakkar om. Har opplevd det fleire gonger. Eit viktig stikkord i mange samanhangar er motivasjon.

Kva er det som motiverer oss? Kva er det som gjer at vi går inn for ei sak med styrke og engasjement? Idealisme kan vere ei viktig drivkraft, men dersom ein stendig opplever at  ein står åleine og kjenner på svak eller inga støtte, kan føre til at motivasjonen blir borte.

I desse dagar opplever vi det overskrifta seier. Det kan vere fleire grunnar til at det ikkje vert Austefjordhelg 2020. Dette arrangementet har vore positivt for bygda vår. Det har vore triveleg og miljøskapande. Styrke identiteten har nok vore ei viktig drivkraft. Gode fellesopplevingar er noko som styrkjer eit samfunn.Mest synleg har det nok vore ynskjet om at bygda skal få nye borgarar som vil styrke viktige institusjonar i Austefjordområdet.

Eg har tidlegare skrive litt om skulen. Kva skjer den dagen skulen er borte?

Vi har enno eit kyrkjebygg der det vert halde gudsteneste. Skulle den dagen kome at nesten ingen finn vegen til kyrkja for anna enn barnedåp eller gravferd, kan konsekvensen verte: ingen ordinære gudstenester.

Til slutt: Kva med 17. maifeiringa i bygda?

 

 

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *