Slakt

I dag vert det litt om språket vårt og spesielt det som vert brukt i media. Det er ein viss skilnad på språket i dei offisielle nyhendesendingane på radio og TV og avisene. I dei trykte media finn vi ein del sterke språkuttrykk som ikkje vert nytta i radio og TV. Eg tenkjer særleg på uttrykket»slakt». Ordet kjem frå det å ta livet av eit dyr og alt det kan innebere. Men ordet kan og tyde ein knusande dom.  I sistnemnde tilfelle  snakkar vi om ein metafor. Det skal ikkje forståast bokstavleg, men det gjev likevel assosiasjonar – og det er vel føremålet også! Eit slikt uttrykk kan ha stor effekt når det vert brukt med varsemd, men her ein dag tykte eg VG gjekk vel langt.  Det var bilete av ei heil rad med folk som hadde vorte slakta, i følgje avisa. Viss dette verkeleg hadde hendt, ville kanskje overskrifta ha vore «Massakre på…»

Språk kan vere farleg. Eg kjem nok attende med nye døme!

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *