Solspeil

Eg saknar sola. På klarversdagar ser vi no sola som berre gyller fjellsider og toppar. Då veit vi at ho ikkje er heilt borte, men vi vil ikkje sjå henne her på buplassen før 10.februar. Slik har det vore, slik er det, og slik vil det bli så lenge fjella står der. På Rjukan har det vore eit initiativ til å setje opp ein solspegel som skal lyse opp torget i byen. Kostnad 5 mill.

I Viganella, Italia, er det ein slik spegel som opplyser torget. Det har visst god effekt. Kanskje vi kunne fått ein slik spegel her i Austefjorden. Det ville nok bli eit avgrensa område som ville få solstrålane. Kva for grend ville hatt størst sjanse til å få ei slik innretning? Håvika og Djuvika ville stille sterkt. Folkevittigheita vil ha det til at ein av desse plassane har sol berre annakvart år.

Grunnen til at eg kom på dette med solspegel var at det visstnok har vore eit slikt prosjekt i ein dal på grensa mellom Tyskland og Austerrike(Tyrol). For der sist sommer, og då vart det fortalt, men eg har ikkje funne ut meir om det.

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *